Запiскi афiцэра Чырвонай Apмii (ад 17 верасня 1939 г.)

Сяргей Пясецкi | 2019
978-985-7228-18-8
knihi.by
kniganosha.by

У кнігарнях Менску:
«Веды»;
«Кнігарня пісьменніка»;
«Светач»;
«Цэнтральная кнігарня»;
«Эўрыка»;
«Книги и книжечки»;
«Книгочей»;

Брэст: «Асвета»;
Віцебск: «Глобус»;
Гародня: «Раніца»;
Гомель: «Книжный мир»;
Маладэчна: «Спадчына»;

«Запiскi ... » з'яулнюцца адным з найболып паслндоуных, знiшчальных, бескампрамiсных, але у той жа час таленавiтых i па-сапрауднаму смешных (гумар, што прауда, «чорны») прыкладау сатырычнага адлюстраваннн антычалавечай сутнасцi таталiтарнай савецкай сiстэмы.